Sistem Pengurusan Berasaskan Web

Halaman ini merupakan halaman utama Sistem Pengurusan Berasaskan Web IPG Kampus Tun Hussein Onn, Batu Pahat, Johor. Sejak tahun 2012, beberapa sistem pengurusan berasaskan web telah dibangunkan oleh Jabatan Teknologi Pendidikan IPGKTHO, ia selari dengan seruan kerajaan Malaysia dalam inisiatif penggunaan Sistem Sumber Terbuka (OSS) dalam pengurusan kerajaan.

Sistem pengurusan berasaskan web ini dibangunkan dengan objektif meningkatkan pengurusan sedia ada yang kebanyakannya menggunakan kaedah manual..

IPG Kampus Tun Hussein Onn

Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tun Hussein Onn (IPTHO) terletak di tapak seluas 60 ekar di Km 7.75, Jalan Kluang, Batu Pahat, Johor bersebelahan dengan Sekolah Teknik Batu Pahat.

http://iptho.edu.my
http://www.iptho.edu.my/jtp